Remedial teaching

Remedial teaching

Voor sommige kinderen gaat het leren lezen, schrijven en rekenen niet vanzelf. Het tempo in de klas is voor hen te hoog of het talige onderwijs past minder bij hen, omdat ze in beelden denken. Deze kinderen kunnen baat hebben bij individuele ondersteuning, die op maat gemaakt wordt. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen. Naast het cognitieve deel, wordt er vanuit de beweging en in spelvorm gewerkt.

Op basis van het intakegesprek, gegevens van de school en eventuele afgenomen toetsen, wordt een individueel handelingsplan, afgestemd op het kind, opgesteld. Het kind krijgt oefenwerk mee, om gedurende de week thuis verder te oefenen. Dit werk wordt iedere keer besproken en daar waar nodig verbeterd. De gebruikte (spelling)regels of rekenstrategieën worden in een opzoekboekje genoteerd, om thuis of op school te gebruiken.

Dyslexie

Voor kinderen, waarvan een vermoeden is van dyslexie, is er een voorbereidend traject op het dyslexie-onderzoek. Voor de aanvraag van een dyslexie-onderzoek, dient er 2x een periode van 12 weken extra ondersteuning worden aangeboden van in totaal een uur per week op zorgniveau 3. Tijdens dit voortraject, wordt er gewerkt aan het lezen op zowel woord als tekstniveau en de spelling.

Er zijn aan het begin, na de eerste 12 weken en na de tweede 12 weken toetsmomenten. Deze gegevens, de gegevens van de school en de handelingsplannen dienen als basis voor de aanvraag.
De ondersteuning kan in overleg met de school onder schooltijd op school plaatsvinden, bij de leerling thuis of op locatie.

Tarieven

Vrijblijvend intakegesprek (maximaal 30 minuten) is gratis.

Individuele begeleiding 60 minuten inclusief voorbereiding, uitwerking en alle materialen € 65,00.

Voortraject dyslexie-onderzoek: 2×12 weken, inclusief handelingsplannen, tussenevaluatie, eindevaluatie, voorbereiding, uitwerking, alle materialen en gesprekken € 80,00 per 60 minuten.

Opstellen handelingsplan € 70,00.

(tussen)evaluatiegesprek 30-60 minuten € 70,00.

Wegblijven zonder afmelden 50% van het normale tarief.

Reistijd en kosten vanaf 5 km worden berekend volgens de ANWB routeplanner € 0,59 per km.

Na iedere begeleidingssessie stuur ik een tikkie en krijgt u per mail de factuur.

De tarieven voor remedial teaching zijn btw-vrij.

Terra Epona staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83733507.